PROJECTEN

AddCat participeert in diverse ontwikkelingsprojecten met haar partners. Op deze pagina staan enkele voorbeelden.

Odoo + afbeelding en tekst

Hycare 2.0

Doel van dit project is om de gezondheid van varkens te verbeteren door hun leefomgeving te optimaliseren, met een focus op de luchtkwaliteit en de kwaliteit van het drinkwater. Door praktijkrijpe RFID-technologieën toe te passen kunnen bovendien gegevens m.b.t. diergezondheid (incl. antibioticagebruik) en leefomgeving worden geregistreerd. Emissies van ammoniak en geur worden verlaagd door het toepassen van een combinatie van technieken, waaronder die van AddCat. In dit POP3-project, ondersteund door ELFPO en de provincie Noord-Brabant, werkt AddCat samen met MS Schippers en Seratech.

Methaan reductie

In deze MIT-haalbaarheidsstudie wordt onderzocht of de katalytische oxidatie reactor van AddCat ingezet kan worden om de uitstoot van methaan, uit bijvoorbeeld de intensieve veehouderij, te verminderen. Methaan is een zeer sterk broeikasgas (ca. 27x sterker dan CO2). Hiermee draagt het bij aan de opwarming van het aardoppervlak, wat wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, voor grote problemen zorgt. AddCat kan hiermee bijdragen aan verlaging van de negatieve effecten van broeikasgassen  op het klimaat.

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

3D geprinte katalytische reactoren

Met dit project ontwikkelen de projectpartners (AddCat en AMPC-solutions) katalytische reactoren van metaal op basis van een nieuw printproces. Dit door polymeer filamenten waarin metaaldeeltjes zijn ingebed te printen middels Fused Deposition Modeling (FDM). Door middel van extrusie van deze composieten kan de structuur van de reactor snel en eenvoudig worden geproduceerd. Doelstelling is om een composietmateriaal te ontwikkelen dat na het FDM 3D printproces en een thermische nabehandeling geschikt is als katalytische reactor met een hoge thermische geleiding. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven.