PROJECTEN

AddCat participeert in diverse ontwikkelingsprojecten met haar partners. Op deze pagina staan enkele voorbeelden.

Hycare 2.0

Doel van dit project is om de gezondheid van varkens te verbeteren door hun leefomgeving te optimaliseren, met een focus op de luchtkwaliteit en de kwaliteit van het drinkwater. Door praktijkrijpe RFID-technologieën toe te passen kunnen bovendien gegevens m.b.t. diergezondheid (incl. antibioticagebruik) en leefomgeving worden geregistreerd. Emissies van ammoniak en geur worden verlaagd door het toepassen van een combinatie van technieken, waaronder die van AddCat. In dit POP3-project, ondersteund door ELFPO en de provincie Noord-Brabant, werkt AddCat samen met MS Schippers en Seratech.

Methaan reductie

In deze MIT-haalbaarheidsstudie wordt onderzocht of de katalytische oxidatie reactor van AddCat ingezet kan worden om de uitstoot van methaan, uit bijvoorbeeld de intensieve veehouderij, te verminderen. Methaan is een zeer sterk broeikasgas (ca. 27x sterker dan CO2). Hiermee draagt het bij aan de opwarming van het aardoppervlak, wat wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, voor grote problemen zorgt. AddCat kan hiermee bijdragen aan verlaging van de negatieve effecten van broeikasgassen  op het klimaat.

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Verbetering van luchtkwaliteit in de veehouderij voor een betere gezondheid van mens en dier

Met dit project willen de projectpartners (AddCat en De Schippers groep) emissies van geur (inclusief ammoniak) en methaan, uit de varenshouderij verlagen door een gecombineerde aanpak van brondgerichte en end-of-pipe maatregelen. Bij de bron wordt er gekeken naar additieven voor zowel drinkwater als de mest voor verbeterde luchtkwaliteit in de stal. De resterende ongewenste emissies worden via een innovatief katalytisch systeem die gecombineerd wordt met een adsorptie stap aangepakt. Zo wordt er gewerkt aan een  beter klimaat voor dier en mens.