OVER ONS

Gerald van Santen

- CEO -

Gerald heeft een bedrijfskundige achtergrond (universiteit Maastricht) en werkervaring als projectmanager bij een high-tech toeleverancier in de regio Eindhoven. Hij behartigt de financiële, bedrijfskundige en algemene zaken van AddCat.

Jacco Hoekstra

- CTO -

Jacco is als chemicus breed opgeleid met expertise in de materiaalkunde, opgedaan in zijn promotie aan de universiteit Utrecht. Hij is samen met het team verantwoordelijk voor de kern van de innovaties en technische ontwikkelingen van AddCat.

Team

Naast Gerald en Jacco is er een twee koppige non-executive board bestaande uit professor emeritus John Geus (universiteit Utrecht) en serie-entrepreneur Marc Evers (TBRM-group). Zij complementeren het team met hun kennis van technologie en business en vormen zodoende een solide fundering voor het bedrijf. Verder zijn er diverse stagiaires werkzaam op zowel technologisch als bedrijfskundig vlak. Mocht je ook geïnteresseerd zijn in een stage bij AddCat neem dan contact op met Gerald of Jacco.

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Markten

Bij schadelijke emissies en geuruitstoot ondervinden bedrijven en stakeholders ernstige overlast:
-       bedrijven krijgen een negatief imago doordat ze overlast          veroorzaken en worden gedwongen om aan wet-                        en regelgeving te voldoen,
-      omwonenden ervaren geurhinder en gezondheidsklachten,       zowel fysiek als psychisch,
-      overheden (lokaal, provinciaal en nationaal) ontvangen             klachten en zijn belast met handhaving en controle.


Geen van de partijen wil met deze negatieve zaken bezig zijn en hebben het liefst een goede, eenvoudige en betaalbare oplossing die:
-       volledig de stank verwijdert,
-       makkelijk in gebruik en onderhoudsvrij is,
-       betrouwbaar en goed werkt.

AddCat ontwikkelt een compleet plug-and-play systeem waarmee schadelijke en stinkende vluchtige organische verbindingen volledig worden afgebroken. De ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om stank uiterst effectief om te zetten in reukloze en onschadelijke stoffen.

We helpen bedrijven bij het minimaliseren van emissies, het naleven van nationale- en internationale wetgevingen en het minimaliseren van hun impact op de sociale leefomgeving en het milieu. Het geeft bedrijven de ‘license-to-operate’ om door te gaan hun bedrijf te verbeteren en te verduurzamen.

Onze oplossing kan worden ingezet in alle industrieën die geuroverlast veroorzaken. Voorbeelden van markten zijn biogasinstallaties, veehouderijen en mestverwerkers