ADDITIVE CATALYSIS

AddCat integreert de kracht van katalyse met state-of-the-art 3D print technologie.
Dit resulteert in grensverleggende technische mogelijkheden op katalytisch gebied

Introductie

AddCat is een innovatieve startup in de high-tech sector met een focus op luchtzuivering door middel van katalytische oxidatie. Ondanks de jonge leeftijd van het bedrijf, we zijn in december 2019 opgericht, zijn de ontwikkelingen gebaseerd op jarenlang onderzoek waardoor AddCat een sterke IP positie heeft.

Wij streven naar een wereld waar niemand hinder of gezondheidsgevolgen ondervindt van schadelijke industriële emissies (stank). We willen een positieve impact hebben op een duurzame en gezonde leefomgeving waarbij bedrijven en burgers in goede harmonie en gezondheid naast elkaar kunnen leven.

Graag komen wij in contact met geïnteresseerde bedrijven, onderwijsinstellingen, brancheverenigingen of andere partijen. AddCat is actief opzoek naar partners voor demonstratie- en ontwikkelingstrajecten. Dit kunnen partners zijn in de gehele keten van luchtzuivering.

Odoo • Tekst en afbeelding